Tủ quần áo

Hiển thị tất cả 127 kết quả

-14%
Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 19.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 8.448.000 ₫.Current price is: 6.912.000 ₫.
-8%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.900.000 ₫.
-4%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.
-12%
Original price was: 5.200.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 7.200.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.
-5%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.600.000 ₫.
-13%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-14%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.
-9%
Original price was: 10.800.000 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.360.000 ₫.
-9%
Original price was: 9.360.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-32%
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-9%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.
-10%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-14%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-6%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 6.100.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-6%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-7%
Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-9%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-6%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 19.500.000 ₫.Current price is: 16.800.000 ₫.
-6%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 18.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 13.500.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-23%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.800.000 ₫.
-27%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 8.800.000 ₫.
-10%
Original price was: 24.000.000 ₫.Current price is: 21.500.000 ₫.
-14%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-27%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 8.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-13%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-13%
Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 19.160.000 ₫.
-8%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 14.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 16.800.000 ₫.
-25%
Original price was: 16.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-93%
Original price was: 75.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-30%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-26%
Original price was: 4.700.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-33%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-19%
Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-19%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.700.000 ₫.
-22%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.

Thiết kế và thi công tủ quần áo theo yêu cầu, chất lượng cao với mức giá cạnh tranh, miễn phí bản vẽ 3D, cam kết đúng tiến độ không quá 15 ngày kể từ ngày đặt hàng. Nhận setup nội thất gia đình trọn gói, Nội Thất AB là xưởng chuyên sản xuất và thi công nội thất bền – đẹp – rẻ, với máy móc và cơ sở hiện đại, mẫu mã được cập nhật liên tục theo xu hướng mới nhất, chất lượng vật tư tốt, độ bền cao. Liên hệ ngay với Nội Thất AB qua HOTLINE: 0986 109 192 để được tư vấn và đo đạc tận nơi, báo giá ngay trong ngày.

Các mẫu tủ quần áo có thiết kế hiện đại

Tủ quần áo hiện nay vô cùng đa dạng về kiểu dáng thiết kế và chất liệu từ gỗ tự nhiên đến gỗ công nghiệp, từ nhôm kính đến các sản phẩm tủ quần áo nhựa, mỗi loại chất liệu đều có ưu và nhược điểm riêng. Thiết kế tủ quần áo cũng đa dạng như tủ quần áo cửa lùa giúp tối ưu hoá không gian hay tủ quần áo cánh kính làm cho không gian trở nên sang trọng và đẳng cấp.

Tủ quần áo đẹp giá rẻ tại Nội Thất AB
Tủ quần áo đẹp giá rẻ tại Nội Thất AB

Tủ quần áo cửa lùa

Tủ quần áo cửa lùa là loại tủ được thiết kế nhằm tối ưu diện tích phòng ngủ giúp tiết kiệm không gian so với các sản phẩm tủ áo cánh mở truyền thống. Tủ cánh lùa được xem là một giải pháp thông minh, hợp lý với các căn hộ, các căn phòng có diện tích hẹp, tủ quần áo cửa lùa có thể kết hợp liền giường hoặc liền bàn phấn.

Tủ quần áo cửa lùa đẹp
Tủ quần áo cửa lùa đẹp

Mẫu tủ quần áo cánh kính

Tủ quần áo cánh kính mang phong cách Châu Âu, đây là mẫu tủ áo có thiết kế sang trọng, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng. Tủ quần áo cửa kính có thể được làm theo kiểu dáng cửa lùa hoặc cửa mở. Có loại tủ áo nhôm kính, có loại tủ áo gỗ công nghiệp với kính kết hợp nhau. Hai cách kết hợp đều mang lại mỗi vẻ đẹp khác nhau. Đa số các mẫu tủ quần áo cửa kính sẽ được trang bị thêm đèn LED chiếu sáng rất nổi bật.

Mẫu tủ quần áo cánh kính đẹp
Mẫu tủ quần áo cánh kính đẹp

Tủ quần áo kịch trần

Tủ quần áo kịch trần được đánh giá là một thiết kế cực kỳ thông minh và hữu dụng. Các sản phẩm tủ này rất tiện lợi và mang giá trị thẩm mỹ cao khi chữa lỗi cho cột, hoặc các đà ngang của bê-tông. Tủ kịch trần được sử dụng nhiều trong các không gian cần tối ưu diện tích như chung cư, căn hộ. Ngoài ra thì tủ quần áo kịch trần là một giải pháp ngăn chia phòng một cách tối ưu.

Mẫu tủ quần áo kịch trần đẹp
Mẫu tủ quần áo kịch trần đẹp

Tủ quần áo kết hợp kệ tivi

Trong đời sống hiện đại, người dùng ưa chuộng những mẫu tủ đa năng, không chỉ đơn thuần dùng để đựng quần áo mà còn có thể kết hợp nhiều chức năng khác. Mẫu tủ kết hợp kệ tivi là một ví dụ điển hình, thiết kế này cực kỳ thích hợp cho các hộ gia đình có diện tích phòng ngủ hạn chế.

Mẫu tủ quần áo kết hợp kệ tivi đẹp
Mẫu tủ quần áo kết hợp kệ tivi đẹp

Tủ quần áo kết hợp bàn phấn

Tủ kết hợp bàn phấn là 1 nội thất vô cùng thông minh. Chúng được thiết kế hiện đại giúp tối ưu các công năng và diện tích văn phòng. Do đó khi lựa chọn tủ áo kết hợp bàn phấn cần phải cân nhắc. Bởi vì các yếu tố như kích thước, màu sắc, diện tích căn phòng, tủ sẽ tác động đến chất lượng cuộc sống của bạn. Ngoài ra, có một chiếc tủ sử dụng lâu năm sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí gia đình.

Mẫu tủ quần áo kết hợp bàn phấn đẹp
Mẫu tủ quần áo kết hợp bàn phấn đẹp

Tủ quần áo liền giường

Thiết kế tủ liền giường ngủ được nhiều gia chủ ưa chuộng trong nhiều năm gần đây. Không chỉ tiết kiệm diện tích, đa năng mà mẫu tủ này còn rất đa dạng và phong phú về mẫu mã, phong cách thiết kế,…

Mẫu tủ quần áo liền giường đẹp
Mẫu tủ quần áo liền giường đẹp

Tủ quần áo âm tường

Tủ quần áo âm tường là loại tủ được đặt trực tiếp sâu bên trong sát tường. Sản phẩm không nổi lên như các mẫu tủ thông thường. Mẫu tủ thường có thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều lựa chọn về kiểu dáng, màu sắc. Với kết cấu đặc thù, mẫu tủ âm tường được nhiều khách hàng đánh giá cao về yếu tố thẩm mỹ và tiết kiệm không gian sử dụng của phòng. Bởi vậy sản phẩm được sử dụng nhiều trong các căn hộ không gian hẹp như nhà chung cư, nhà thiết kế phong cách hiện đại.

Mẫu tủ quần áo âm tường đẹp
Mẫu tủ quần áo âm tường đẹp

Báo giá tủ quần áo theo phong cách và chất liệu

Giá cả có lẽ là vấn đề mà hầu hết khách hàng đều quan tâm khi muốn mua tủ đựng quần áo. Sau đây là bảng giá tham khảo hiện nay của tủ áo quần trên thị trường hiện nay.

BẢNG GIÁ TỦ QUẨN ÁO GỖ CÔNG NGHIỆP
CHẤT LIỆU ĐƠN GIÁ
Tủ áo MDF lõi tiêu chuẩn (hậu 9mm phủ 1 mặt) 2.000.000/m2
Tủ áo MDF lõi xanh chống ẩm (hậu 9mm phủ 1 mặt) 2.200.000/m2
Tủ áo MDF cửa kính (hậu 9mm phủ 1 mặt) 2.500.000/m2
Tủ áo MDF cánh kính khung nhôm 3.500.000/m2
Tủ áo MDF (hậu 5mm phủ 1 mặt) 1.800.000/m2
Cách tính: Cao x Dài = m2 tủ áo
Miễn phí thiết kế 3D khi ký hợp đồng thi công nội thất

Ngoài ra, nếu quý khách có thêm yêu cầu khác như thêm buồng, thêm ngăn kéo cho tủ, chi phí phát sinh sẽ nằm trong khoảng 300.000 đến 1.000.000 đồng.

Thực tế, giá thành của sản phẩm tủ quần áo trên thị trường chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chất liệu, kiểu dáng tủ, nhà cung cấp,…Tại Nội thất AB chúng tôi cam kết mang đến mức giá rẻ hơn thị trường 30% cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng. Để biết giá sản phẩm, bạn vui lòng truy cập vào trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0986 109 192 để được tư vấn và thông tin cụ thể.

Có nên sử dụng tủ quần áo gỗ công nghiệp hay không?

Sản phẩm tủ quần áo làm từ gỗ công nghiệp có ưu điểm là không bị mối mọt, chống nước tốt vì được xử lí qua một số chất đặc trưng. Tuy không có các đường vân tự nhiên nhưng đổi lại, màu sắc của tủ gỗ công nghiệp lại thu hút khách hàng bởi sự đa dạng và các hoa văn trang trí đa dạng. Thêm vào đó, gỗ công nghiệp được tạo nên từ các sản phẩm tái sinh khác nhau nên màu sắc của tủ làm ra luôn sinh động và bắt mắt, dễ dàng vệ sinh.

So với tủ gỗ tự nhiên, tủ gỗ công nghiệp dễ gia công và lắp ráp, chuẩn xác đến từng chi tiết. Kiểu dáng và màu sắc cũng rất phong phú. Một điểm cộng nữa là giá thành của tủ gỗ công nghiệp thì có phần rẻ hơn tủ gỗ tự nhiên.

Gỗ công nghiệp tấm compact
Gỗ công nghiệp tấm compact
Gỗ ghép công nghiệp
Gỗ ghép công nghiệp
Gỗ công nghiệp Plywood
Gỗ công nghiệp Plywood
Gỗ công nghiệp MFC (okal)
Gỗ công nghiệp MFC (okal)
Gỗ công nghiệp MDF
Gỗ công nghiệp MDF
Gỗ công nghiệp HDF
Gỗ công nghiệp HDF

Trong các loại gỗ công nghiệp trên thì dòng gỗ MDF là sự lựa chọn được nhiều khách hàng yêu thích bởi chất lượng gỗ tốt và bền bỉ theo năm tháng sử dụng, ngoài ra thì đây là dòng gỗ có mức giá phải chăng phù hợp với túi tiền nhiều khách hàng. Tại Nội Thất AB chuyên đóng tủ quần áo bằng chất liệu gỗ công nghiệp MDF chống ẩm lõi xanh phủ melamine có khả năng chống trầy xước và chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh cũng như độ bền cao.

Quy trình đặt mua tủ quần áo tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng:

  • Nếu quý khách đã lựa chọn được mẫu mã và xác định được kích thước cần đặt tủ quần áo, hãy nhấn vào nút chat ZALO để được nhân viên kinh doanh của chúng tôi tiếp nhận thông tin và lên bảng báo giá cho quý khách.
  • Nếu quý khách cần thiết kế theo yêu cầu riêng, vui lòng gọi điện đến HOTLINE và cung cấp thông tin liên hệ, bộ phận kỹ thuật sẽ đến khảo sát và đo đạc tận nhà cho quý khách, nhận ý tưởng sau đó đưa ra bản thiết kế và báo giá.

BƯỚC 2: Báo giá chính xác sau khi đã thoả thuận được mẫu mã và kích thước, khách hàng đặt cọc 30% tổng đơn hàng.

BƯỚC 3: Tiến hàng thi công lắp đặt trong vòng từ 3 đến 7 ngày tuỳ theo mẫu mã, sau khi hoàn thiện gửi hình ảnh sản phẩm thực tế đến khách hàng.

BƯỚC 4: Hoàn thiện sản phẩm theo ý khách hàng, tiến hành lắp ráp và bàn giao sản phẩm.

BƯỚC 5: Sau khi bàn giao xong sản phẩm, khách hàng thanh toán 70% số tiền còn lại.

LƯU Ý: Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí phát sinh nào thêm mà không có trên hoá đơn thanh toán.

Yếu tố then chốt để làm nên giá trị đích thực cho sản phẩm nội thất vẫn nằm ở những đôi tay và tư duy người thợ mộc chuyên thi công đồ gỗ. Tại Nội Thất AB chúng tôi luôn tuyển chọn nhân công kỹ thuật có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm. Cùng với sự quản lý và giám sát khắt khe của quản lý xưởng, chúng tôi luôn tự tin về đội ngũ nhân công của mình có thể làm ra các sản phẩm nội thất chất lượng cao khiến quý khách hàng hài lòng.

Quy trình thi công tủ quần áo tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Vẽ file 3D trên ứng dụng sketchup có đầy đủ thông số về kích thước và gửi khách hàng tham khảo.

BƯỚC 2: Nhập vật tư gồm những vật tư thiết yếu để thi công như gỗ, inox, nhựa, alu, kính…

BƯỚC 3: Tiến hành cắt gỗ, phân bổ vật tư và sắp xếp riêng cho kỹ thuật tiến hành lắp ráp.

BƯỚC 4: Thi công quầy hoàn thiện theo bản vẽ nếu kích thước tủ có thể giao sẵn, hoặc vận chuyển vật tư đến công trình nếu tủ quá lớn.

BƯỚC 5: Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng.

Tại sao nên lựa chọn tủ quần áo tại Nội Thất AB?

Với những dòng sản phẩm đòi hỏi độ thẩm mỹ cao cũng như kết cấu vững chắc và an toàn như tủ quần áo đòi hỏi những người thợ phải có chuyên sâu về công nghiệp lắp ráp quầy tủ, không phải cứ là thợ giỏi thì sẽ có thể lắp ráp được tất cả mọi dòng sản phẩm một cách hoàn hảo nhất, ngoài kinh nghiệm ra thì đòi hỏi người thợ đã từng lắp ráp nhiều mẫu tủ quần áo khác nhau. Nội Thất AB là một trong những đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực lắp ráp tủ quần áo và tủ kệ trưng bày có thể đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

  • Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, đã từng thi công lắp ráp hàng trăm mẫu mã tủ quần áo khác nhau.
  • Máy móc công nghệ hiện đại, có xưởng cắt riêng rộng 500m2 máy cắt CNC chính xác tuyệt đối 100%, xưởng gia công 200m2 giúp quá trình lắp ráp trở nên nhanh chóng và hoàn hảo nhất.
  • Đội ngũ thiết kế có tính sáng tạo, cho ra những mẫu mã và màu sắc sang trọng, hiện đại hợp với xu hướng chung hiện nay.
  • Có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với đông đảo khách hàng, từ bình dị đến những sản phẩm cao cấp nhất.
  • Miễn phí đo đạc tư vấn tận nơi, miễn phí thiết kế bản vẽ 3D trên nền tảng sketchup cho ra mẫu mã chân thật nhất. Miễn phí giao hàng với những đơn hàng có giá trị từ 20 triệu đồng.

Nội Thất AB chuyên về thiết kế và sản xuất nội thất đẳng cấp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Công ty chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết, luôn luôn cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất trên thị trường để đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, tạo nên sự khác biệt cho các dự án của quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi sở hữu đội ngũ thợ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm nội thất hoàn hảo nhất.

Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về sản phẩm và dịch vụ. Với chúng tôi, không có công việc nào quá nhỏ hay quá lớn, mà chỉ có sự tỉ mỉ, cẩn thận và tận tâm trong từng sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một đối tác tin cậy trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất, hãy liên hệ với Nội Thất AB ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững.

ZALO
HOTLINE