Quầy spa

Hiển thị tất cả 103 kết quả

-23%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-16%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.040.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 5.600.000 ₫.
-9%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.650.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.700.000 ₫.
-20%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-12%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.080.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-12%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.640.000 ₫.
-6%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-7%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-3%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.
-14%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-21%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-9%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-38%
Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.350.000 ₫.
-37%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-8%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.800.000 ₫.
-40%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 5.100.000 ₫.
-9%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-19%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-10%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-7%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-26%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-21%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-33%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-33%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-50%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-42%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-28%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-28%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-22%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-45%
Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-8%
Original price was: 5.200.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-21%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.960.000 ₫.
-23%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-10%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-5%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-12%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-28%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 3.960.000 ₫.
-20%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-22%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.240.000 ₫.
-17%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-15%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.400.000 ₫.
-20%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-27%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.650.000 ₫.
-22%
Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-7%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-12%
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.750.000 ₫.
-14%
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-16%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-7%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.400.000 ₫.
-46%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-9%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.

Quầy spa được coi là bộ mặt của spa, nơi khách hàng tiếp xúc và cảm nhận những ấn tượng đầu tiên. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự hài lòng và lựa chọn dịch vụ trong tương lai. Nắm bắt được tâm lý đó, các chủ doanh nghiệp đã lên ý tưởng thiết kế và thi công quầy lễ tân spa sao cho độc đáo, bắt mắt nhằm tạo được ấn tượng mạnh mẽ và cơ hội chinh phục khách hàng.

Nội Thất AB với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đưa ra ý tưởng thiết kế và sản xuất quầy lễ tân spa chuyên nghiệp sẽ là nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin khi có nhu cầu cần được tư vấn và thi công quầy lễ tân cho spa của mình. Quý khách có nhu cầu lắp đặt bàn lễ tân spa vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0986 109 192 để được chuyên viên kinh doanh hỗ trợ tư vấn và báo giá sớm nhất.

Quầy lễ tân spa đẹp bền rẻ
Quầy lễ tân spa đẹp bền rẻ

Những lưu ý khi chọn quầy lễ tân spa

Màu sắc: Điểm thu hút khách hàng thường thể hiện ở màu sắc. Bạn nên lựa chọn những chiếc quầy có màu sắc hài hòa với không gian và nội thất bên trong. Đa số các thương hiệu spa hiện nay đều sử dụng gam màu sáng. Nhằm mang đến cho không gian sự tươi mới, trẻ trung, năng động.

Diện tích tiếp tân: Khi thiết kế, bạn cũng cần quan tâm đến diện tích. Không nên sử dụng quầy quá lớn, làm chiếm nhiều diện tích không gian. Khiến cho bố cục không gian trở nên lộn xộn, chật chội. Điều này làm ảnh hưởng đến trực tiếp đến quá trình làm việc của nhân viên và khách hàng.

Chất liệu: Quầy lễ tân có rất nhiều chất liệu khác nhau, chính vì thế việc lựa chọn cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Những chất liệu thường được sử dụng như: quầy lễ tân bằng gỗ, quầy bằng kính, đá thạch cao,… Mỗi chất liệu thì sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau, việc lựa chọn cần phù hợp với không gian và ngân sách.

Ánh sáng: Yếu tố ánh sáng của các cửa hàng spa đặc biệt quan trọng. Vị trí đặt quầy nên đủ sáng, không được đặt ở những nơi tăm tối. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ và cảm quan người dùng. Bên cạnh đó, ánh sáng còn là yếu tố tác động đến cảm xúc của khách hàng. Giúp thu hút và giữ chân khách hàng sử dụng dịch vụ.

Trang trí quầy lễ tân spa: Đây cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp tạo điểm nhấn và gia tăng giá trị thương hiệu. Bạn có thể sử dụng các vật dụng trang trí nhỏ như bình hoa, chậu cây hay tranh ảnh ở xung quanh quầy. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng các vật dụng trang trí đặc biệt như đèn trang trí, tấm backdrop hay bảng hiệu để tạo nên không gian ấn tượng và thu hút khách hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý không sử dụng quá nhiều vật dụng trang trí để tránh làm cho không gian quầy trở nên chật chội và không thoải mái cho khách hàng.

Mẫu bàn quầy thu ngân spa hiện đại, sang trọng
Mẫu bàn quầy thu ngân spa hiện đại, sang trọng

Làm sao để có được một không gian lễ tân spa hoàn hảo?

Để tạo nên một quầy lễ tân spa hoàn hảo, các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố sau:

1. Vị trí đặt quầy: Quầy lễ tân spa nên được đặt ở vị trí thuận tiện, dễ dàng tiếp cận cho khách hàng. Nên đặt ở khu vực đẹp, thoáng mát, tránh những nơi ồn ào và khó chịu.

2. Thiết kế quầy: Thiết kế quầy lễ tân spa phải đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với phong cách của spa. Nên chọn màu sắc và kiểu dáng phù hợp với không gian tổng thể của spa.

3. Trang thiết bị: Quầy lễ tân spa cần được trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy fax, máy in, máy photocopy, hệ thống điều hòa, máy lọc không khí, đèn chiếu sáng, tủ để tài liệu, …

4. Đội ngũ nhân viên: Nhân viên tại quầy lễ tân spa cần được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến thức về dịch vụ và sản phẩm của spa. Họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, thân thiện và lịch sự.

5. Dịch vụ khách hàng: Quầy lễ tân spa cần có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. Nhân viên cần luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của khách hàng và hỗ trợ họ trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Tóm lại, quầy lễ tân spa là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đầu tư cẩn thận để tạo ra một quầy lễ tân spa hoàn hảo, giúp thu hút và giữ chân khách hàng.

Phụ kiện chính hãng, độ bền cao
Phụ kiện chính hãng, độ bền cao

Báo giá thi công quầy spa tại Nội Thất AB

Mức giá quầy lễ tân phụ thuộc rất nhiều vào mẫu mã và chất liệu cấu tạo của quầy nên rất khó để xác định được mức giá chung, trên thị trường hàng chợ hiện nay thì mức giá quầy giao động khá mạnh. Với Nội Thất AB thì mức giá chênh lệch giữa các vật liệu không quá cao. Sau đây là bảng giá tổng quan để quý khách tham khảo, muốn biết mức giá chính xác vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.

Chất Liệu Đơn Vị Tính Đơn Giá
MDF thường Mét dài 2tr5 – 3tr6
MDF chống ẩm Mét dài 3tr – 4tr6
Plywood Mét dài 4tr – 6tr
Gỗ ghép tự nhiên Mét dài 4tr – 6tr
Mẫu quầy spa chữ L bo cong do Nội Thất AB thi công
Mẫu quầy spa chữ L bo cong do Nội Thất AB thi công

Quy trình đặt mua quầy lễ tân tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng:

  • Nếu quý khách đã lựa chọn được mẫu mã và xác định được kích thước cần đặt hàng, hãy nhấn vào nút chat ZALO để được nhân viên kinh doanh của chúng tôi tiếp nhận thông tin và lên bảng báo giá cho quý khách.
  • Nếu quý khách cần thiết kế theo yêu cầu riêng, vui lòng gọi điện đến HOTLINE và cung cấp thông tin liên hệ, bộ phận kỹ thuật sẽ đến khảo sát và đo đạc tận nhà cho quý khách, nhận ý tưởng sau đó đưa ra bản thiết kế và báo giá.

BƯỚC 2: Báo giá chính xác sau khi đã thoả thuận được mẫu mã và kích thước, khách hàng đặt cọc 30% tổng đơn hàng.

BƯỚC 3: Tiến hàng thi công lắp đặt trong vòng từ 3 đến 7 ngày tuỳ theo mẫu mã, sau khi hoàn thiện gửi hình ảnh sản phẩm thực tế đến khách hàng.

BƯỚC 4: Hoàn thiện sản phẩm theo ý khách hàng, tiến hành lắp ráp và bàn giao sản phẩm.

BƯỚC 5: Sau khi bàn giao xong sản phẩm, khách hàng thanh toán 70% số tiền còn lại.

LƯU Ý: Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí phát sinh nào thêm mà không có trên hoá đơn thanh toán.

Yếu tố then chốt để làm nên giá trị đích thực cho sản phẩm nội thất vẫn nằm ở những đôi tay và tư duy người thợ mộc chuyên thi công đồ gỗ. Tại Nội Thất AB chúng tôi luôn tuyển chọn nhân công kỹ thuật có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm. Cùng với sự quản lý và giám sát khắt khe của quản lý xưởng, chúng tôi luôn tự tin về đội ngũ nhân công của mình có thể làm ra các sản phẩm nội thất chất lượng cao khiến quý khách hàng hài lòng.

Quầy spa sang trọng được Nội Thất AB thiết kế và thi công
Quầy spa sang trọng được Nội Thất AB thiết kế và thi công

Quy trình thi công quầy lễ tân tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Vẽ file 3D trên ứng dụng sketchup có đầy đủ thông số về kích thước và gửi khách hàng tham khảo.

BƯỚC 2: Nhập vật tư gồm những vật tư thiết yếu để thi công quầy như gỗ, inox, nhựa, alu, kính…

BƯỚC 3: Tiến hành cắt gỗ, phân bổ vật tư và sắp xếp riêng cho kỹ thuật tiến hành lắp ráp.

BƯỚC 4: Thi công quầy hoàn thiện theo bản vẽ nếu kích thước quầy có thể giao sẵn, hoặc vận chuyển vật tư đến công trình nếu quầy quá lớn.

BƯỚC 5: Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng.

Tại sao nên lựa chọn quầy lễ tân tại Nội Thất AB?

Với những dòng sản phẩm đòi hỏi độ thẩm mỹ cao cũng như kết cấu vững chắc và an toàn như quầy thu ngân đòi hỏi những người thợ phải có chuyên sâu về công nghiệp lắp ráp quầy tủ, không phải cứ là thợ giỏi thì sẽ có thể lắp ráp được tất cả mọi dòng sản phẩm một cách hoàn hảo nhất, ngoài kinh nghiệm ra thì đòi hỏi sự chuyên sâu trong việc lắp ráp và đã từng lắp ráp nhiều mẫu quầy lễ tân khác nhau. Nội Thất AB là một trong những đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực lắp ráp quầy lễ tân và tủ kệ trưng bày có thể đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

  • Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, đã từng thi công lắp ráp hàng trăm mẫu mã quầy lễ tân khác nhau.
  • Máy móc công nghệ hiện đại, có xưởng cắt riêng rộng 500m2 máy cắt CNC chính xác tuyệt đối 100%, xưởng gia công 200m2 giúp quá trình lắp ráp trở nên nhanh chóng và hoàn hảo nhất.
  • Đội ngũ thiết kế có tính sáng tạo, cho ra những mẫu mã và màu sắc sang trọng, hiện đại hợp với xu hướng chung hiện nay.
  • Có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với đông đảo khách hàng, từ bình dị đến những sản phẩm cao cấp nhất.
  • Miễn phí đo đạc tư vấn tận nơi, miễn phí thiết kế bản vẽ 3D trên nền tảng sketchup cho ra mẫu mã chân thật nhất. Miễn phí giao hàng với những đơn hàng có giá trị từ 20 triệu đồng.
Xưởng lắp ráp quầy spa chất lượng cao, mẫu mã đẹp tại TP.HCM
Xưởng lắp ráp quầy spa chất lượng cao, mẫu mã đẹp tại TP.HCM

Nội Thất AB chuyên về thiết kế và sản xuất nội thất đẳng cấp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Công ty chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết, luôn luôn cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất trên thị trường để đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, tạo nên sự khác biệt cho các dự án của quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi sở hữu đội ngũ thợ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm nội thất hoàn hảo nhất.

Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về sản phẩm và dịch vụ. Với chúng tôi, không có công việc nào quá nhỏ hay quá lớn, mà chỉ có sự tỉ mỉ, cẩn thận và tận tâm trong từng sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một đối tác tin cậy trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất, hãy liên hệ với Nội Thất AB ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững.

ZALO
ZALO
HOTLINE
HOTLINE