Quầy thu ngân

Hiển thị tất cả 107 kết quả

-23%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-16%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.040.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-9%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.650.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-23%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.
-12%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.080.000 ₫.
-8%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-12%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.640.000 ₫.
-6%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-7%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-21%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-9%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-38%
Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 5.350.000 ₫.
-37%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-8%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.800.000 ₫.
-40%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 5.100.000 ₫.
-9%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-19%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-10%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-48%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.
-36%
Original price was: 10.500.000 ₫.Current price is: 6.700.000 ₫.
-7%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-21%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-11%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-15%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-8%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-26%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-21%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-33%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-29%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-50%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-3%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-42%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-28%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-30%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-28%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-22%
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-45%
Original price was: 14.500.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-8%
Original price was: 5.200.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-21%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.960.000 ₫.
-23%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-10%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-5%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-12%
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-28%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 3.960.000 ₫.
-20%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-22%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.240.000 ₫.
-9%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.400.000 ₫.
-20%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-27%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 3.650.000 ₫.
-22%
Original price was: 5.400.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-25%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-7%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-23%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-23%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-12%
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.750.000 ₫.
-36%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 5.120.000 ₫.
-14%
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 3.600.000 ₫.
-16%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-18%
Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 6.150.000 ₫.
-23%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-46%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.

Chúng tôi cung cấp các loại bàn quầy thu ngân chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng và kích thước phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi được làm từ các vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và độ an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo trì dài hạn để quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Nội Thất AB. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Hãy liên hệ với Nội Thất AB ngay hôm nay qua HOTLINE: 0986 109 192 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

Mẫu bàn quầy thu ngân đẹp, sang trọng
Mẫu bàn quầy thu ngân đẹp, sang trọng

Kinh nghiệm lựa chọn quầy tính tiền

Quầy tính tiền được thiết kế với nhiều kiểu dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau để phù hợp với từng mô hình kinh doanh và không gian bày trí. Mỗi mô hình kinh doanh chúng ta lựa chọn chất lượng và mẫu mã khác nhau, tích hợp ngăn kéo hay hộc đựng đồ giúp cho việc quản lý và thanh toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi lựa chọn mua quầy thu ngân, quý khách cũng cần chú ý đến chất liệu và kiểu dáng của sản phẩm. Chất liệu cần được chọn là loại vật liệu chắc chắn, bền đẹp và dễ dàng vệ sinh. Kiểu dáng của sản phẩm cũng cần phù hợp với không gian kinh doanh của quý khách, tạo sự hài hòa và thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, để lựa chọn được quầy thu ngân phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình, bạn cần xem xét các yếu tố như: diện tích cửa hàng, số lượng nhân viên thu ngân, độ bền và chất lượng của sản phẩm, giá cả, tính năng và tiện ích của sản phẩm. Ngoài ra, cần chú ý đến việc bảo trì và vệ sinh quầy thu ngân để duy trì sự độ bền và độ thẩm mỹ cho quầy.

Nội Thất AB chuyên thiết kế và thi công quầy thu ngân đẹp, sang trọng
Nội Thất AB chuyên thiết kế và thi công quầy thu ngân đẹp, sang trọng

Chất liệu và màu sắc quầy thu ngân

Tùy từng phong cách thiết kế, màu chủ đạo cũng như sản phẩm/dịch vụ kinh doanh mà mua sản phẩm phù hợp. Chẳng hạn, nếu bạn kinh doanh các thức ăn, quán trà sữa, quán cafe thì nên ưu tiên chọn quầy thu ngân có chất liệu là nhựa Đài Loan, gỗ MDF công nghiệp cao cấp, inox hoặc là quầy thu ngân mặt bàn kính,…Bạn sẽ dễ dàng hơn khi vệ sinh và không bị hư hỏng do phải tiếp xúc với nước thường xuyên.

Còn đối với các sản phẩm quầy spa thì các bạn nên lựa chọn gỗ công nghiệp sơn màu hoặc phủ melamine sẽ có được độ thẩm mỹ cao. Kết hợp với lam sóng nhựa và đèn LED để tạo điểm nhấn cho quầy, Nội Thất AB sẽ thiết kế cho bạn một mẫu quầy thu ngân độc đáo nếu bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Lam sóng nhựa là sự lựa chọn để trang trí quầy thu ngân tốt nhất hiện nay
Lam sóng nhựa là sự lựa chọn để trang trí quầy thu ngân tốt nhất hiện nay

Kiểu dáng quầy thu ngân

Ngoài yếu tố chất liệu, màu chủ đạo thì kiểu dáng thiết kế cũng cần được chú trọng. Bởi vì nếu quầy có kích thước quá lớn, thiết kế quá cầu kỳ thì sẽ chiếm nhiều không gian văn phòng làm việc cũng như gây vướng víu khách hàng. Hiện nay, các mẫu quầy thu ngân chữ L, hình chữ nhật hiện đại, quầy thu ngân bo cong…đang được ưa chuộng nhất.

Tính năng của quầy thu ngân

Nên xem xét giữa việc mua quầy thu ngân cố định hay các loại bàn tính tiền có bánh xe. Quầy cố định sẽ mang lại sự chắc chắn khi sử dụng. Trong khi quầy có thể di chuyển thì rất phù hợp với các cửa hàng có không gian làm việc nhỏ hay phải thay đổi liên tục.

Độ bền và độ ổn định trong quá trình sử dụng, quầy thu ngân sẽ phải chịu đựng nhiều tác động từ khách hàng, nhân viên và thời tiết. Vì vậy, độ bền và độ ổn định của quầy thu ngân là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Nên chọn những sản phẩm được làm từ chất liệu chắc chắn, có khả năng chịu lực tốt và có độ bền cao để đảm bảo sử dụng lâu dài.

Giá cả cũng là yếu tố quan trọng cần được xem xét. Nên tìm hiểu và so sánh giá cả của nhiều nhà cung cấp để chọn được sản phẩm có giá cả hợp lý nhất. Tuy nhiên, không nên chỉ chú trọng vào giá cả mà bỏ qua chất lượng sản phẩm để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng và dễ hư hỏng.

Những mẫu quầy thu ngân do Nội Thất AB thiết kế và thi công
Những mẫu quầy thu ngân do Nội Thất AB thiết kế và thi công

Bố trí quầy thu ngân sao cho hợp lý?

1. Đặt quầy thu ngân ở vị trí trung tâm: Quầy thu ngân nên được đặt ở vị trí trung tâm của cửa hàng hoặc siêu thị để thu hút khách hàng đến mua sắm. Điều này cũng giúp cho người quản lý có thể quản lý nhân viên và giám sát hoạt động của cửa hàng một cách dễ dàng.

2. Tránh đặt quầy thu ngân ở góc tường: Đặt quầy thu ngân ở góc tường sẽ gây cảm giác chật chội và khó chịu cho khách hàng khi đến mua sắm. Ngoài ra, việc đặt quầy thu ngân ở góc tường cũng ảnh hưởng đến phong thủy của cửa hàng.

3. Tránh đặt quầy thu ngân dưới cầu thang: Nếu cửa hàng có cầu thang, bạn nên tránh đặt quầy thu ngân dưới cầu thang. Điều này sẽ gây cảm giác khó chịu cho khách hàng khi đến mua sắm và cũng không tốt cho phong thủy của cửa hàng.

4. Đặt quầy thu ngân ở vị trí có ánh sáng tốt: Ánh sáng tốt sẽ giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi đến mua sắm. Ngoài ra, ánh sáng tốt cũng có tác dụng tích cực đến phong thủy của cửa hàng.

5. Tránh đặt quầy thu ngân ở vị trí có nhiều cửa sổ: Nếu quầy thu ngân được đặt ở vị trí có nhiều cửa sổ, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến phong thủy của cửa hàng. Ngoài ra, việc đặt quầy thu ngân ở vị trí này cũng có thể gây khó khăn cho nhân viên khi phải đối mặt với ánh sáng mạnh hoặc nắng gắt.

6. Tránh đặt quầy thu ngân ở vị trí có cửa ra vào: Nếu quầy thu ngân được đặt ở vị trí có cửa ra vào, điều này sẽ gây cản trở cho khách hàng khi đến mua sắm và cũng không tốt cho phong thủy của cửa hàng.

7. Đặt quầy thu ngân ở vị trí gần cửa ra vào: Đặt quầy thu ngân ở vị trí gần cửa ra vào sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng tìm thấy và tiết kiệm thời gian khi đến mua sắm. Điều này cũng giúp cho cửa hàng có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Báo giá thi công quầy thu ngân, quầy tính tiền

Mức giá quầy thu ngân phụ thuộc rất nhiều vào mẫu mã và chất liệu cấu tạo của quầy nên rất khó để xác định được mức giá chung, trên thị trường hàng chợ hiện nay thì mức giá quầy giao động khá mạnh. Với Nội Thất AB thì mức giá chênh lệch giữa các vật liệu không quá cao. Sau đây là bảng giá tổng quan để quý khách tham khảo, muốn biết mức giá chính xác vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.

Chất Liệu Đơn Vị Tính Đơn Giá
MDF thường Mét dài 2tr – 3tr
MDF chống ẩm Mét dài 2tr5 – 3tr6
Plywood Mét dài 4tr – 6tr
Gỗ ghép tự nhiên Mét dài 2tr5 – 4tr
MDF phủ melamine là chất liệu được ưa chuộng trong thiết kế và thi công quầy
MDF phủ melamine là chất liệu được ưa chuộng trong thiết kế và thi công quầy

Quy trình đặt mua quầy thu ngân tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng:

  • Nếu quý khách đã lựa chọn được mẫu mã và xác định được kích thước cần đặt quầy, hãy nhấn vào nút chat ZALO để được nhân viên kinh doanh của chúng tôi tiếp nhận thông tin và lên bảng báo giá cho quý khách.
  • Nếu quý khách cần thiết kế theo yêu cầu riêng, vui lòng gọi điện đến HOTLINE và cung cấp thông tin liên hệ, bộ phận kỹ thuật sẽ đến khảo sát và đo đạc tận nhà cho quý khách, nhận ý tưởng sau đó đưa ra bản thiết kế và báo giá.

BƯỚC 2: Báo giá chính xác sau khi đã thoả thuận được mẫu mã và kích thước, khách hàng đặt cọc 30% tổng đơn hàng.

BƯỚC 3: Tiến hàng thi công lắp đặt trong vòng từ 3 đến 7 ngày tuỳ theo mẫu mã, sau khi hoàn thiện gửi hình ảnh sản phẩm thực tế đến khách hàng.

BƯỚC 4: Hoàn thiện sản phẩm theo ý khách hàng, tiến hành lắp ráp và bàn giao sản phẩm.

BƯỚC 5: Sau khi bàn giao xong sản phẩm, khách hàng thanh toán 70% số tiền còn lại.

LƯU Ý: Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí phát sinh nào thêm mà không có trên hoá đơn thanh toán.

Yếu tố then chốt để làm nên giá trị đích thực cho sản phẩm nội thất vẫn nằm ở những đôi tay và tư duy người thợ mộc chuyên thi công đồ gỗ. Tại Nội Thất AB chúng tôi luôn tuyển chọn nhân công kỹ thuật có tay nghề cao trong lĩnh vực thi công quầy thu ngân, quầy bar pha chế và nhiều năm kinh nghiệm. Cùng với sự quản lý và giám sát khắt khe của quản lý xưởng, chúng tôi luôn tự tin về đội ngũ nhân công của mình có thể làm ra các sản phẩm nội thất chất lượng cao khiến quý khách hàng hài lòng.

Quy trình thi công quầy thu ngân tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Vẽ file 3D trên ứng dụng sketchup có đầy đủ thông số về kích thước và gửi khách hàng tham khảo.

BƯỚC 2: Nhập vật tư gồm những vật tư thiết yếu để thi công quầy như gỗ, inox, nhựa, alu, kính…

BƯỚC 3: Tiến hành cắt gỗ, phân bổ vật tư và sắp xếp riêng cho kỹ thuật tiến hành lắp ráp.

BƯỚC 4: Thi công quầy hoàn thiện theo bản vẽ nếu kích thước quầy có thể giao sẵn, hoặc vận chuyển vật tư đến công trình nếu quầy quá lớn.

BƯỚC 5: Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng.

Xưởng lắp ráp quầy lễ tân, quầy thu ngân theo yêu cầu
Xưởng lắp ráp quầy lễ tân, quầy thu ngân theo yêu cầu

Tại sao nên lựa chọn quầy thu ngân tại Nội Thất AB?

Với những dòng sản phẩm đòi hỏi độ thẩm mỹ cao cũng như kết cấu vững chắc và an toàn như quầy lễ tân đòi hỏi những người thợ phải có chuyên sâu về công nghiệp lắp ráp quầy tủ, không phải cứ là thợ giỏi thì sẽ có thể lắp ráp được tất cả mọi dòng sản phẩm một cách hoàn hảo nhất, ngoài kinh nghiệm ra thì đòi hỏi sự chuyên sâu trong việc lắp ráp và đã từng lắp ráp nhiều mẫu quầy lễ tân khác nhau. Nội Thất AB là một trong những đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực lắp ráp quầy lễ tân và tủ kệ trưng bày có thể đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

  • Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, đã từng thi công lắp ráp hàng trăm mẫu mã quầy khác nhau.
  • Máy móc công nghệ hiện đại, có xưởng cắt riêng rộng 500m2 máy cắt CNC chính xác tuyệt đối 100%, xưởng gia công 200m2 giúp quá trình lắp ráp trở nên nhanh chóng và hoàn hảo nhất.
  • Đội ngũ thiết kế có tính sáng tạo, cho ra những mẫu mã và màu sắc sang trọng, hiện đại hợp với xu hướng chung hiện nay.
  • Có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với đông đảo khách hàng, từ bình dị đến những sản phẩm cao cấp nhất.
  • Miễn phí đo đạc tư vấn tận nơi, miễn phí thiết kế bản vẽ 3D trên nền tảng sketchup cho ra mẫu mã chân thật nhất. Miễn phí giao hàng với những đơn hàng có giá trị từ 20 triệu đồng.

Nội Thất AB chuyên về thiết kế và sản xuất nội thất đẳng cấp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

Phụ kiện chính hãng, độ bền cao
Phụ kiện chính hãng, độ bền cao

Công ty chúng tôi có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết, luôn luôn cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất trên thị trường để đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, tạo nên sự khác biệt cho các dự án của quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi sở hữu đội ngũ thợ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm nội thất hoàn hảo nhất.

Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về sản phẩm và dịch vụ. Với chúng tôi, không có công việc nào quá nhỏ hay quá lớn, mà chỉ có sự tỉ mỉ, cẩn thận và tận tâm trong từng sản phẩm mà chúng tôi tạo ra.

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một đối tác tin cậy trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất, hãy liên hệ với Nội Thất AB ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cung cấp quầy thu ngân, Nội Thất AB cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, đa dạng về kiểu dáng và chất liệu, đồng thời cung cấp dịch vụ lắp ráp chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng sản phẩm quầy thu ngân tốt nhất cho quý khách.

ZALO
ZALO
HOTLINE
HOTLINE