Nội thất gia đình

Hiển thị 1–200 của 342 kết quả

-9%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.400.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.
-12%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 11.500.000 ₫.Current price is: 9.900.000 ₫.
-5%
Original price was: 8.800.000 ₫.Current price is: 8.400.000 ₫.
-10%
Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 5.760.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 2.400.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.
-16%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-13%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.620.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.
-14%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.360.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.760.000 ₫.Current price is: 5.180.000 ₫.
-10%
Original price was: 8.960.000 ₫.Current price is: 8.060.000 ₫.
-14%
Original price was: 22.000.000 ₫.Current price is: 19.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 8.448.000 ₫.Current price is: 6.912.000 ₫.
-14%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-23%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.
-10%
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-26%
Original price was: 7.800.000 ₫.Current price is: 5.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-15%
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 5.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-8%
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 3.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.900.000 ₫.
-4%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.
-12%
Original price was: 5.200.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 7.200.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.
-20%
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 3.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.
-20%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-21%
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.000.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.
-5%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.600.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-26%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-26%
Original price was: 16.200.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-30%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-33%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.200.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-20%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 12.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-13%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.000.000 ₫.
-19%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-13%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 13.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-10%
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 18.000.000 ₫.
-11%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-6%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 7.500.000 ₫.
-19%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-25%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-19%
Original price was: 8.000.000 ₫.Current price is: 6.500.000 ₫.
-7%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 14.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.600.000 ₫.
-14%
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-18%
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.
-19%
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.
-9%
Original price was: 10.800.000 ₫.Current price is: 9.800.000 ₫.
-16%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.200.000 ₫.
-17%
Original price was: 12.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.
-17%
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 2.500.000 ₫.
-15%
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.360.000 ₫.
-9%
Original price was: 9.360.000 ₫.Current price is: 8.500.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-6%
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-7%
Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 14.000.000 ₫.
-15%
Original price was: 13.000.000 ₫.Current price is: 11.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 13.000.000 ₫.Current price is: 11.200.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.200.000 ₫.
-10%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.
-17%
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.
-14%
Original price was: 7.000.000 ₫.Current price is: 6.000.000 ₫.
-13%
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 4.800.000 ₫.
-18%
Original price was: 10.000.000 ₫.Current price is: 8.200.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-20%
Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-32%
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
-16%
Original price was: 2.200.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Tư vấn thiết kế và thi công nội thất gia đình rẻ – bền – đẹp tại TP.HCM nhiều mẫu mã tủ áo, giường, bàn phấn, tủ giày, kệ tivi… hiện đại phong cách. Nội Thất AB với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất gia đình, trang thiết bị máy móc hiện đại, miễn phí bản vẽ 3D với nhiều ưu đãi hấp dẫn là nơi bạn có thể đặt trọn niềm tin khi cần tư vấn thiết kế các sản phẩm nội thất. Liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE: 098 610 9192 để được tư vấn và báo giá cụ thể.

Thi công nội thất phòng ngủ đẹp chuyên nghiệp giá rẻ
Thi công nội thất phòng ngủ đẹp chuyên nghiệp giá rẻ

Nhận thiết kế và thi công nội thất đẹp, giá rẻ

Nội Thất AB chúng tôi với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công các sản phẩm đồ gỗ công nghiệp hiện đại, đã và đang thiết kế cho hàng ngàn hộ gia đình nhiều phong cách nội thất độc đáo đẹp mắt với mức chi phí tối ưu nhất, công nghệ gia công chất liệu bằng máy CNC mang đến độ thẩm mỹ trên từng chi tiết, chất liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được nhập với số lượng lớn nên giá thành tốt hơn các đơn vị khác, đội ngũ nhân công dày dặn kinh nghiệm, mặt bằng nhà tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào mang lại cho quý khách mức giá tối ưu nhất.

Chúng tôi luôn nổ lực từng ngày để phát triển sản phẩm một cách hoàn thiện và chỉnh chu nhất, luôn học hỏi và sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới, độc đáo để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, những điểm trên là tiêu chí cốt lõi trong sự nghiệp làm đồ gỗ của Nội Thất AB chúng tôi.

Những sản phẩm mà Nội Thất AB nhận thi công và có kính nghiệm lâu năm như là kệ tivi, tủ quần áo, giường ngủ, tủ bếp, tủ rượu, bàn làm việc tại nhà…

Quy trình đặt mua hàng tại Nội Thất AB

BƯỚC 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng:

  • Nếu quý khách đã lựa chọn được mẫu mã và xác định được kích thước cần đặt, hãy nhấn vào nút chat ZALO để được nhân viên kinh doanh của chúng tôi tiếp nhận thông tin và lên bảng báo giá cho quý khách.
  • Nếu quý khách cần thiết kế theo yêu cầu riêng, vui lòng gọi điện đến HOTLINE và cung cấp thông tin liên hệ, bộ phận kỹ thuật sẽ đến khảo sát và đo đạc tận nhà cho quý khách, nhận ý tưởng sau đó đưa ra bản thiết kế và báo giá.

BƯỚC 2: Báo giá chính xác sau khi đã thoả thuận được mẫu mã và kích thước, khách hàng đặt cọc 30% tổng đơn hàng.

BƯỚC 3: Tiến hàng thi công lắp đặt trong vòng từ 3 đến 7 ngày tuỳ theo mẫu mã, sau khi hoàn thiện gửi hình ảnh sản phẩm thực tế đến khách hàng.

BƯỚC 4: Hoàn thiện sản phẩm theo ý khách hàng, tiến hành lắp ráp và bàn giao sản phẩm.

BƯỚC 5: Sau khi bàn giao xong sản phẩm, khách hàng thanh toán 70% số tiền còn lại.

LƯU Ý: Quý khách không phải thanh toán bất cứ chi phí phát sinh nào thêm mà không có trên hoá đơn thanh toán.

Tại sao nên lựa chọn tại Nội Thất AB?

Với những dòng sản phẩm đòi hỏi độ thẩm mỹ cao cũng như kết cấu vững chắc và an toàn như nội thất gia đình đòi hỏi những người thợ phải có chuyên sâu về công nghiệp lắp ráp, không phải cứ là thợ giỏi thì sẽ có thể lắp ráp được tất cả mọi dòng sản phẩm một cách hoàn hảo nhất, ngoài kinh nghiệm ra thì đòi hỏi người thợ đã từng lắp ráp nhiều mẫu mã khác nhau. Nội Thất AB là một trong những đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực lắp ráp thi công đồ gỗ công nghiệp có thể đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

  • Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, đã từng thi công lắp ráp hàng trăm mẫu mã nội thất khác nhau.
  • Máy móc công nghệ hiện đại, có xưởng cắt riêng rộng 500m2 máy cắt CNC chính xác tuyệt đối 100%, xưởng gia công 200m2 giúp quá trình lắp ráp trở nên nhanh chóng và hoàn hảo nhất.
  • Đội ngũ thiết kế có tính sáng tạo, cho ra những mẫu mã và màu sắc sang trọng, hiện đại hợp với xu hướng chung hiện nay.
  • Có nhiều mức giá khác nhau phù hợp với đông đảo khách hàng, từ bình dị đến những sản phẩm cao cấp nhất.
  • Miễn phí đo đạc tư vấn tận nơi, miễn phí thiết kế bản vẽ 3D trên nền tảng sketchup cho ra mẫu mã chân thật nhất. Miễn phí giao hàng với những đơn hàng có giá trị từ 20 triệu đồng.

Nội Thất AB chuyên về thiết kế và sản xuất nội thất đẳng cấp. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, đồng thời cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.

HOTLINE
ZALO